ایجاد اعتماد عمومی

اگر مردم به شما اعتماد نکنند، همکاری نخواهند کرد. برای ایجاد اعتماد فعلایت‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

 • اهداف خود را شفاف بیان کنید. 
 • گزارش کار خود را از طریق سایت یا سایر روش‌های ارتباطی در اختیار عموم قرار دهید. 
 • سعی کنید همکاری یک یا چند مرکز یا فرد تاثیرگذار و شناخته شده را جلب کنید تا آنها معرف شما به عموم باشند.

فرایند همکاری را ساده کنید

مردم نمی‌خواهند برای کمک به شام به زحمت بیفتند!  

 • روند ثبت نام داوطلبان را به شکلی ساده و سریع طراحی کنید.  
 • زمینه فعالیت داوطلبان را از آغاز کارشان در یک مصاحبه خیلی کوتاه با آنها مشخص کنید.  
 • برای داوطلبان کتابچه راهنما درست کنید و خصوصیات مؤسسه، اهداف و جزئیات کار و شرح وظایف را در آن ذکر نمایید.  
 • به هر داوطلب، یک فرد راهنما از میان داوطلبان قدیمی‌تر یا اعضای ثابت تیم‌تان معرفی کنید تا آنها را در شروع فعالیت همراهی کنند.

به داوطلبان، عنوان و جایگاه رسمی بدهید

رسمیت بخشیدن به کار افراد، این احساس را به آنها می دهد که بخشی از یک فعالیت مهم هستند و جدی گرفته می شوند. 

 • برای هر نوع کار داوطلبی یک عنوان داشته باشید و به افراد، به محض ورودشان، عنوان‌های رسمی بدهید. 
 • برای داوطلبان کارت عضویت صادر کنید. 
 • پیش از رشوع فعالیت داوطلبان، با آنها یک مصاحبه کوتاه داشته باشید و وظایفشان را مشخص کنید.
 • با داوطلبان توافق‌نامه کاری امضا کنید (هم برای رسمیت دادن به کار آنها و هم برای جلوگیری از ایجاد مشکالت حقوقی برای مؤسسه.)
 • رسمیت دادن به کار شرکت‌هایی که اعضایشان را برای کار داوطلبانه به شما معرفی می کنند، می‌تواند به صورت انتشار نام و لوگوی آنها به عنوان حامیان معنوی، در سایت مؤسسه شما باشد.

فواید همکاری را نشان دهید

هدف داوطلبان، تنها کمک به تحقق اهداف مؤسسه شام نیست. آنها هم خواسته ها و اهدافی دارند.

 • در مصاحبه کوتاه با داوطلبان بپرسید که چه انتظاری از همکاری با شما دارند و بین کار خود و رؤیای شخصی آنها ارتباط برقرار کنید.
 • سعی کنید تا جای ممکن، کار مورد علاقه داوطلبان را به آنها واگذار کنید.
 • مهارت آموزی به داوطلبان را در دستور کار خود قرار دهید. یادگیری و کسب مهارت، یک امتیاز قابل توجه است.
 • به شرکت‌ها و مراکز رسمی‌تر نشان دهید که همکاری با شما، به کسب وجهه اجتماعی و گسرتش شهرتشان در جامعه کمک می‌کند.

به داوطلبان ترفیع بدهید

برای داوطلبان، سلسله مراتب همکاری در نظر بگیرید و در صورت عملکرد خوب، به آنها مسئولیت بیشتر و ترفیع درجه بدهید.

 • میزان مسئولیت و عنوان فرد در کارت عضویت را به عنوان یک نشانه ترفیع، مثال از عضو به سرپرست، تغییر دهید. 
 • رنگ کارتهای عضویت را که نشانگر سطوح و دورههای زمانی همکاری است، عوض کنید. 
 • در مورد سازمان‌ها، در سایت خود عناوین آنها را از همکار به حامی و... تغییر دهید یا با تمرکز بیشتری به معرفی آنها بپردازید.

آثار فعالیت داوطلبان را مستند و منتشر کنید

داوطلبان می خواهند تاثیر کارشان را ببینید و مطمنئ شوند که در حال اتالف وقت نیستند!

نمودار تاثیر فعالیت آنها را به صورت فردی و جمعی، به صورت ماهیانه رسم و منتشر کنید. 

به طور مستمر داستان‌هایی از تاثیر فعالیت داوطلبان و اعضای مؤسسه را تهیه و منتشر نمایید. 

در صورت امکان، عده‌ای از دریافت‌کنندگان خدمات مؤسسه‌تان و کسانی که از فعالیت شما منتفع شده‌اند را به میهمانی‌ها و گردهمایی‌ها دعوت کنید تا اثر فعالیت داوطلبان را با آنها به اشتراک بگذارند.

به دانسته‌ها، مهارت‌ها و گستره روابط داوطلبان بیفزایید

برقراری ارتباط با افراد مؤثر و همین طور یادگیری، یک انگیزه و عامل مهم برای ادامه فعالیت داوطلبان است.

 • هیچ آموزشی را کوچک و بی‌ارزش نشمارید. مهارت‌هایی چون نامه‌نگاری و آموزش نکات مهم در مکالمات کوتاه تلفنی یا حضوری می‌تواند برای داوطلبان جوان‌تر جذاب باشد. 
 • داوطلبان با تجربه‌تر را برای آموزش به جوان‌ترها و به عنوان مربی به کار بگیرید. 
 • تخصص‌های ویژه حوزه کاری خود را برجسته کنید و به داوطلبان آموزش دهید. 
 • از معرفی افراد معروف و تاثیرگذار در حیطه کاری خود و برقراری ارتباط داوطلبان با آنها کوتاهی نکنید. 
 • سعی کنید به آموزش‌ها قالب و عنوانی بدهید که قابل افزودن به روزمه کاری داوطلبان باشد.

قدردانی خود را نشان دهید

سپاس و قدردانی، کمرتین کاری است که می توانید نسبت به کسانی که ارزشمندترین رسمایه، یعنی وقت خود را در اختیار شام قرار می دهند، انجام دهید.

 • در سایت رسمی خود از داوطلبان، حتی به نام، قدردانی کنید. 
 • نتایج کار داوطلبان را با ابراز مراتب قدردانی خود، در معرض دید عموم قرار دهید. 
 • برای افراد و مؤسسات داوطلب، لوح تقدیر و کارت تشکر ارسال کنید.

به اشتراک گذاشتن نتیجه تجربیات خود با سایر مؤسسات و استفاده از تجربه های موفق و ناموفق آنها، برای اصالح روش های خود در جذب داوطلبان را فراموش نکنید.

 

منبع: ویکی نیکی

https://www.wikiniki.org